Rady pred nákupom

Overte si, že Okenná jednotka GrapaTEC bude správne fungovať aj na vašom okne.

Okenná jednotka naklápa interiérové horizontálne žalúzie ovládané guličkovou retiazkou
s veľkosťou guličky do 4 mm.

Skôr, ako si GrapaTEC objednáte, uistite sa že:

  • vaše žalúzie sú v dobrom technickom stave,
  • okenný rám má šírku minimálne 6,5 cm,
  • maximálna plocha ovládaných žalúzií nepresahuje 2,5 m2.

Ak zvyknete otvárať okno dokorán, uistite sa, že pri otvorení okna do pravého uhla ostávajú pri stene voľné 2 cm.

TIP: Ak chcete namontovať GrapaTEC na „falošné“ (neotváravé) okno, pozorne odmerajte šírku okenného rámu.