Prehlásenie o bezpečnosti

Dbáme na kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov a preto ich pravidelne testujeme.

Vyhlasujeme, že produkt Okenná jednotka GrapaTEC, model WU je v súlade s nasledovnou smernicou Európskeho spoločenstva:

  • EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Smernica 2004/108/EC
a spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem:
  • EN 55024 EMC - odolnosť
  • EN 55022 EMC - vyžarovanie.

Vyhlasujeme, že produkt Diaľkový ovládač GrapaTEC, model GRAPA je v súlade s nasledovnou smernicou Európskeho spoločenstva:

  • EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Smernica 2004/108/EC
a spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem:
  • EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006 EMC - vyžarovanie
  • EN 55020:2007 EMC, odolnosť.