Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu www.grapatec.com

Objednávka Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a způsob doručení.

Storno objednávky Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující může objednávku kdykoliv stornovat ( e-mailem: info@grapatec.com) před úhradou zálohové faktury.

Storno objednávky ze strany kupujícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží.
  • není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.).

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet anebo na adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

Dodací podmínky Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Všechny zásilky jsou odesílány jako poštovní zásilky 1. třídy.

Záruka Na každé prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného doručení. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo bylo zničeno neodbornou manipulací klienta.

Právo zákazníka na vrácení zboží Zboží, které jste si zakoupili na grapatec.com je možné bez udání důvodu vrátit do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Od smlouvy je možné odstoupit prokazatelným způsobem - písemně nebo e-mailem (info@grapatec.com). Toto právo Vám vyplývá ze zákona o zásilkovém prodeji. Zboží, na který se odstoupení vztahuje je třeba zaslat jako balík - doporučenou zásilku / ne dobírka / na adresu Grapa Media s.r.o., Guothova 2/B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika. V zásilce prosím přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů po obdržení vrácené zásilky, na účet, ze kterého jste zaplatili, případně jinou formou dle vzájemné dohody.

Právo na odstoupení od smlouvy není možné v případech:
  • Zboží je mechanicky poškozené

Bezpečnost osobních údajů a ochrana soukromí Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme poznat některé Vaše osobní údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace ani údaje o Vašich nákupech.

Vaše osobní údaje, které uvádíte, jsou důvěrné a v žádném případě nejsou poskytované dalším subjektům mimo grapatec.com.

Údaje o Vašich nákupech Vaše objednávky jsou shromažďovány. To je potřebné kvůli zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a rovněž slouží i zpětné kontrole. Informace o nákupech jsou uložené v zabezpečené databázi a nejsou poskytované třetím stranám.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. V případě, že si nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost jejich zasílání kdykoli ukončit podle postupu uvedeného v každé zaslané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla pro manipulaci s údaji.