Prohlášení o bezpečnosti

Dbáme na kvalitu a bezpečnost našich výrobků a proto je pravidelně testujeme.

Prohlašujeme, že produkt Okenní jednotka GrapaTEC, model WU je v souladu s následující směrnicí Evropského společenství:

  • EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Směrnice 2004/108/EC
a splňuje požadavky následujících norem:
  • EN 55024 EMC - odolnost
  • EN 55022 EMC - vyzařování.

Prohlašujeme, že produkt Dálkový ovladač GrapaTEC je v souladu s následující směrnicí Evropského společenství:

  • EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Směrnice 2004/108/EC
a splňuje požadavky následujících norem:
  • EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006 EMC - vyzařování
  • EN 55020:2007 EMC, odolnost.